Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThitxongkhoiAWB”

n
Đã đổi mức khóa cho “Thảo luận Thành viên:ThitxongkhoiAWB” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô th
n (Đã khóa “Thảo luận Thành viên:ThitxongkhoiAWB”: Trang Bot ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
n (Đã đổi mức khóa cho “Thảo luận Thành viên:ThitxongkhoiAWB” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô th)
211.589

lần sửa đổi