Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, General fixes using AWB
{{chú thích trong bài}}
{{Infobox Province TR
|name=Eskisehir