Khác biệt giữa các bản “Lưỡng tính”

Trang mới: '''Lưỡng tính''' là một hiện tượng hoặc sự vật mang hai đặc tính có nguồn gốc hoặc bản chất khác nhau hoặc đối lập, trái ngược nhau. Lưỡn...
(Trang mới: '''Lưỡng tính''' là một hiện tượng hoặc sự vật mang hai đặc tính có nguồn gốc hoặc bản chất khác nhau hoặc đối lập, trái ngược nhau. Lưỡn...)
(Không có sự khác biệt)