Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

n
 
;Giữ
#*<del>{{bqg}} phố cổ, có nhiều thông tin về phố để tra cứu--[[Thành viên:Bd|Bd]] ([[Thảo luận Thành viên:Bd|thảo luận]]) 14:08, ngày 4 tháng 1 năm 2009 (UTC)</del>
#*:Cho các thông tin Bd muốn giữ vào 1 bài chung cho các con phố Hà Nội. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 18:03, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#*::Tôi Bỏ giữ, để dồn tất cả các phố có ý nghĩa tra cứu vào 1 bài.--[[Thành viên:Bd|Bd]] ([[Thảo luận Thành viên:Bd|thảo luận]]) 08:50, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{bqg}} Wiki nên có các mục từ về đường phố để tra cứu. cái này hữu ích và có giá trị [[Thành viên:Ngocnb|Ngocnb]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngocnb|thảo luận]]) 12:35, ngày 8 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{bqg}} Mục từ về đường phố để người dùng tra cứu, [[Thành viên:ASM|ASM]] ([[Thảo luận Thành viên:ASM|thảo luận]]) 02:58, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#::Đây là tuyến phố chính, dài từ hướng nam đi về trung tâm Hà Nội (Hồ Gươm). [[Thành viên:ASM|ASM]] ([[Thảo luận Thành viên:ASM|thảo luận]]) 04:23, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{bqg}} Phố cũng nên có bài để tham khảo. [[Thành viên:NapoleonQuang|NapoleonQuang]] ([[Thảo luận Thành viên:NapoleonQuang|thảo luận]]) 05:46, ngày 16 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#:<s>{{bqg}} [[Thành viên:SiriusBlack299|SiriusBlack]] ([[Thảo luận Thành viên:SiriusBlack299|thảo luận]]) 18:14, ngày 23 tháng 1 năm 2009 (UTC)</s>><sub>Gạch vì bq không có lý do, đã báo trước mà không thêm vào lý do cho rõ.[[Thành viên:Thick thi sock|Thick thi sock]] ([[Thảo luận Thành viên:Thick thi sock|thảo luận]]) 12:45, ngày 5 tháng 2 năm 2009 (UTC)</sub>
#:Chú si ri ớt ơi, lý do bq của chú là gì thế, sao bq cụt ngủn thế nhỉ. [[Thành viên:Thick thi sock|Thick thi sock]] ([[Thảo luận Thành viên:Thick thi sock|thảo luận]]) 05:19, ngày 2 tháng 2 năm 2009 (UTC)
 
59.677

lần sửa đổi