Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa chống tư bản”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
Các trường phái có thể nằm trong chủ nghĩa chống tư bản bao gồm [[chủ nghĩa xã hội]], [[chủ nghĩa Marx]], [[chủ nghĩa cộng sản]], [[chủ nghĩa xã hội dân chủ]], [[chủ nghĩa bảo vệ môi trường]], [[chủ nghĩa nam nữ bình quyền]], một bộ phận các nhóm [[tôn giáo]], những người ủng hộ hệ thống kinh tế và dân chủ tập trung, và các phong trào [[toàn cầu hóa#Chống toàn cầu hoá|chống toàn cầu hóa]]...
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.fifthinternational.org/content/publications/pamphlets/rough-guide-anticapitalist-movement Rough Guide to the Anti-Capitalist Movement], [[League for the Fifth International]]