Khác biệt giữa các bản “Gouex”

Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Gouex |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Montmorillon |canton=[[T…”
(Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Gouex |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Montmorillon |canton=[[T…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh