Khác biệt giữa các bản “Curzay-sur-Vonne”

Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Curzay-sur-Vonne |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |can…”
(Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Curzay-sur-Vonne |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=Huyện Poitiers |can…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh