Khác biệt giữa các bản “Couhé”

Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Couhé |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=[[Huyện Montmorillon|Montmorillon…”
(Trang mới: “{{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Couhé |région=Poitou-Charentes |département=Vienne |arrondissement=[[Huyện Montmorillon|Montmorillon…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh