Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
|}
{{-}}
:* [https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoang_Dat '''Hoàng Đạt''']
<center> * [[Thành viên:Hoang Dat|'''Tài khoản chính Hoàng Đạt''']]
:[https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoang+Dat&project=vi.wikipedia Tài khoản chính]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|16000}}
{{-}}
{| class="prettytable" style="width:100%; font-size:95%;"
|-style="color:back"
|<center>
|<center>[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3A%C4%90%C3%B3ng+g%C3%B3p&contribs=user&target=Dinhhoangdat&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 '''dinhhoangdat''']
:<center>[[Thành viênhttps://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Dinhhoangdat|&project=vi.wikipedia Bot chào mừng]]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1000}}<center/>
|<center>[httphttps://toolsvi.wmflabswikipedia.org/supercountwiki/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoangdat_bot '''Hoangdat bot''']
:<center>[[Thành viênhttp://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia bot|Bot sửa lỗi chung]]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|14000}}<center/>
|} [[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]