Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
|format={{{format|}}}
 
|At=phút thứ {{#if:{{{minutes|}}}|phút thứ {{{minutes}}} trong
|{{#if:{{{time|}}}|{{{timecaption|Event occurs at}}} {{{time}}}
|{{#if: {{{page|}}}|{{#if:{{{nopp|}}}||tr. }}{{{page}}}