Khác biệt giữa các bản “Thoát Hoan”

Bỏ sử dụng tập tin "Tập tin:Thoat hoan chui.JPG": Gỡ hình bị xóa khỏi Wikipedia. (TW)
(Bỏ sử dụng tập tin "Tập tin:Thoat hoan chui.JPG": Gỡ hình bị xóa khỏi Wikipedia. (TW))
 
===Năm 1287-1288===
<!-- Bỏ hình: [[Tập tin:Thoat hoan chui.JPG|nhỏ|250px|Thoát Hoan chui vào ống đồng bỏ chạy khi bị quân nhà Trần phục kích trong chiến thắng Vạn Kiếp]] -->
Từ tháng 3 năm 1286, Thoát Hoan đã được lệnh đi đánh Đại Việt một lần nữa. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối năm 1287, mượn tiếng đưa An Nam quốc vương [[Trần Ích Tắc]] về nước, đại quân Thoát Hoan lên đường. Đi cùng Thoát Hoan lần này có các tướng [[Ariq Qaya]], [[Ô Mã Nhi]], [[Ayuruychi]] (Áo Lỗ Xích), [[Phàn Tiếp]], [[Tích Lệ Cơ]], [[Yiymis]] (Diệc Hắc Mê Thất),[[Ariq Qusun]] (A Lý Quy Thuận),[[Abaci]] (A Bát Xích),[[A Lý|Ali]] (A Lý), [[Trình Bằng Phi]], [[Aruq]] (Ái Lỗ), [[Trương Ngọc]], [[Lưu Khuê]], [[Siktur]] (Tích Đô Nhi), [[Trương Văn Hổ]], [[Phí Củng Thìn]], [[Đào Đại Minh]], [[Trần Trọng Đạt]], [[Tạ Hữu Khuê]], [[Bồ Tý Thành]], [[Lê Tắc]].