Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhan Chân Khanh”

Nhan Chân Khanh có hơn 1 vạn quân trong thành, cố sức phòng thủ. An Lộc Sơn sau khi đánh chiếm [[Lạc Dương]] bèn sai Đoàn Tử Quang đến dụ ông đầu hàng. Ông không hề do dự, chém luôn Tử Quang, kiên quyết trung thành với nhà Đường. Các quận huyện xung quanh nghe tin Chân Khanh trụ vững ở Bình Nguyên, cùng kéo về ủng hộ ông, có tất cả 20 vạn người, tôn ông làm chủ soái.
 
Đường Huyền Tông bèn phong ông làm Thị lang bộ Hộ, kiêm chức Thái thú Bình Nguyên. Ông phối hợp với đạo quân ở Thanh Hà<ref>Phía tây Thanh Hà, [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]] hiện nay</ref> tiến đánh Nguỵ quận<ref>Phía bắc Đại Danh, Hà Bắc, Trung Quốc</ref>, giết hơn 1 vạn quân địch.
 
Năm 756, An Lộc Sơn đánh chiếm được [[Tràng An]], Đường Huyền Tông bỏ chạy vào đất Thục. Thái tử Lý Hanh tập hợp lực lượng ở núi Linh Vũ lên ngôi, tức là [[Đường Túc Tông]]. An Lộc Sơn lệnh cho tướng [[Sử Tư Minh]] đi chinh phục Hà Bắc. Sử Tư Minh đánh đâu thắng đó, tới bao vây Bình Nguyên. Nhan Chân Khanh liệu thế không thể giữ được Bình Nguyên để chống đạo quân hùng mạnh của Tư Minh, bèn bỏ thành, men theo Giang Hoài – Kinh Tương tới Linh Vũ theo Đường Túc Tông. Túc Tông phong ông làm Thượng thư bộ Hình, Ngự sử đại phu.
 
Anh họ ông là [[Nhan Cảo Khanh]] cũng tham gia chống An Lộc Sơn và bị bắt giết năm 758. Nhà họ Nhan bị giết hơn 30 người.
62.014

lần sửa đổi