Khác biệt giữa các bản “Nhan Chân Khanh”

→‎Nhà thư pháp: Nhờ các bác vào chú thích hộ mấy tấm hình
(→‎Nhà thư pháp: Nhờ các bác vào chú thích hộ mấy tấm hình)
 
Tác phẩm thư pháp mà ông còn để lại nổi tiếng nhất là ''Tế điệt cảo'', tức là bài tế cháu Nhan Quý Minh – con của Nhan Cảo Khanh, cùng chết với cha trong [[loạn An Sử]] bởi tay [[An Lộc Sơn]]. “Tế điệt cảo” được tôn xưng là ''“Thiên hạ đệ nhị hành thư”'' trong ''Tam đại hành thư thư pháp thiếp''<ref>Đệ nhất là ''Lan Đình tự'' của [[Vương Hi Chi]], và đệ tam là ''Hàn Thực thiếp'' của [[Tô Đông Pha]]</ref>, và là một trong 10 danh thiếp truyền thế của Trung Quốc <ref>[http://www.thuhoavietnam.com/main/tin-bai/29-giamthuong/158-te-diet-cao-cua-nhan-chan-khanh.html Tế điệt cảo của Nhan Chân Khanh]</ref>.
<gallery>
File:Jizhiwengao1.jpg
File:Yan Qinli Stele.jpg
File:Cursive characters dragon.jpg
File:Yan Zhenqing Ji Zhi Wen Gao.jpg
</gallery>
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh