Khác biệt giữa các bản “Uất Trì Huýnh”

n
n
Uất Trì Quýnh tin rằng Dương Kiên có ý định tiếm ngôi, nên thay vì về kinh đô chịu tang đã nổi dậy chống lại họ Dương, tuyên bố rằng ông có ý định bảo vệ dòng dõi hoàng tộc Bắc Chu. Ông đưa con trai (không rõ tên) của chú Tuyên đế là Triệu vương Vũ Văn Chiêu (宇文招) lên làm hoàng đế. Một loạt các tướng lĩnh quan trọng ủng hộ ông -- những người đáng nói tới là Tư Mã Tiêu Nan (司馬消難), người kiểm soát các châu phía nam, và Vương Khiêm (王謙), người kiểm soát các châu phía tây nam -- nhưng ông không thể thuyết phục được Lý Mục, người kiểm soát khu vực ngày nay là [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]], gia nhập cùng ông. Ông cũng không thể thuyết phục vua nước chư hầu của Bắc Chu là [[Tây Lương]] (do [[Lương Hiếu Minh Đế]], chắt nội của [[Lương Vũ Đế]]) tham gia cùng ông.
 
Uất Trì Quýnh, cho dù có danh tiếng và địa vị cao, nhưng vào thời điểm đó đã già yếu, mọi vấn đề thực ra đều do trưởng sử của ông là Thôi Đạt Noa (崔達拏) cùng người vợ thứ hai là Vương thị quyết định<ref name=CT />. Các quyết định của Thôi và Vương thị về cơ bản là không thích hợp và vì thế cuộc nổi dậy không đạt được tiến triển gì. Rất nhanh sau đó, các lực lượng của chính quyền trung ương, do Vi Hiếu Khoan chỉ huy, đã áp sát tổng hành dinh của Uất Trì tại [[Nghiệp Thành]] (鄴城, ngày nay là [[Hàm Đan]]) và vây hãm thành này. Khi Nghiệp Thành thất thủ, chỉ 68 ngày<ref name=CT /> sau khi Uất Trì Quýnh nổi dậy, bốthông vợgia con traicủa ông là Thôi Hoằng Độ (崔弘度), người phục vụ dưới trướng Vi Hiếu Khoan, đã gặp ông và cho ông thời gian tự sát. Uất Trì đã làm theo như vậy, nhưng chỉ sau khi đãQuýnh chửi mắng Dương Kiên thậm tệ rồi tự vẫn. Các con trai của ông cũng bị giết.
 
Trong thời kỳ trị vì của [[Đường Cao Tổ]] (618-626), cháu họ của Uất Trì Quýnh là Khố bộ viên ngoại lang Uất Trì Kì Phúc (尉遲耆福) đã thỉnh cầu cho Uất Trì Quýnh được chôn cất phù hợp với chức tước của ông. Đường Cao Tổ nhận thấy Uất Trì Quýnh là trung thần của Bắc Chu nên đã đồng ý<ref name=CT />.
61.948

lần sửa đổi