Khác biệt giữa các bản “Khách hàng”

n (General Fixes)
* Những người làm việc tại các chi nhánh khác nhau của tổ chức.
=== Khách hàng bên ngoài ===
* á nhân
* [[Doanh nghiệp]] hoặc [[người làm kinh doanh]], bao gồm [[nhà cung cấp]], [[ngân hàng]] và [[đối thủ cạnh tranh]].
* [[Tổ chức phi chính phủ|NGOs]], cơ quan nhà nước, [[tổ chức thiện nguyện]].
Người dùng vô danh