Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghệ Tĩnh”

n (clean up, General fixes using AWB)
 
== Lịch sử ==
*Thời nhà [[Đinh]], nhà [[Nhà Tiền Lê|Tiền Lê]]: gọi là Hoan Châu .
*Thời [[nhà Lý]], năm 1030, bắt đầu gọi là châu Nghệ An .
*Thời [[nhà Hậu Lê]], từ năm 1490 gọi là xứ Nghệ An .
*Thời [[nhà Tây Sơn]], gọi là Nghĩa An trấn .
*Thời [[nhà Nguyễn]], Gia Long lại đặt làm Nghệ An trấn .
*Năm [[1831]], vua Minh Mạng chia [[Xứ Nghệ|Nghệ An trấn]] thành 2 tỉnh: [[Nghệ An]] (phía Bắc sông Lam); [[Hà Tĩnh]] (phía nam sông Lam)
*Từ năm [[1976]] đến [[1991]], sáp nhập Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, đơn vị hành chính bao gồm: [[vinh|thành phố Vinh]], [[hà Tĩnh (thành phố)|thị xã Hà Tĩnh]] và 25 huyện: [[Anh Sơn]], [[Cẩm Xuyên]], [[Can Lộc]], [[Con Cuông]], Diên[[Diễn Châu]], [[Đô Lương (huyện)|Đô Lương]], [[Đức Thọ]], [[Hưng Nguyên]], [[Hương Khê]], [[Hương Sơn]], [[Kỳ Anh]], [[Kỳ Sơn, Nghệ An|Kỳ Sơn]], [[Nam Đàn]], [[Nghi Lộc]], [[Nghi Xuân]], [[Nghĩa Đàn]], [[Quế Phong]], Qùy[[Quỳ HợpChâu]], [[Quỳ ChâuHợp]], [[Quỳnh Lưu]], [[Tân Kỳ]], [[Thạch Hà]], [[Thanh Chương]], [[Tương Dương, YênNghệ Thành,An|Tương Can LộcDương]], Cẩm[[Yên Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch HàThành]].
*Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh lại tách ra thành Nghệ An và Hà Tĩnh như ngày nay.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh