Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

 
==Phản đối Đổng Trác==
Năm [[189]], [[Hán Linh đếĐế]] băngmất, con nhỏ là [[Hán Thiếu Đế]] lên nối ngôi. Đại tướng quân [[Hà Tiến]] làm phụ chính, tính kế giết hoạn quan, bèn triệu Tịnh Châu mục [[Đổng Trác]], để dọa [[thái hậu]]. Thực biết Trác hung hãn khó chế ngự, ắt sanh hậu hoạn, cố can ngăn việc ấy. Tiến không theo. Khi Trác đến (Hà Tiến đã bị hoạn quan giết), quả nhiên hiếp đáp triều đình, đại hội bách quan ở triều đường, bàn việc phế lập.Thiếu KhôngĐế ailập dám[[Lưu nói,Hiệp|Trần ThựcLưu một mình kháng nghị không đồng ývương]]. Trác giận dữ bãi hội, muốn giết Thực. Khi ấy Thái Ung được Trác kính trọng, trước đây Ung bị đày đi Sóc Phương, chỉ có Thực một mình dâng thư cầu xin cho Ung. Đến nay Ung hết sức cầu xin cho Thực, lại có Nghị lang Bành Bá can Trác rằng: "Lư thượng thư là đại nho trong nước, được mọi người ngưỡng mộ. Nay sát hại ông ấy, thiên hạ sẽ chấn động sợ hãi." Trác bèn thôi, nhưng miễn quan của Thực.
 
Không ai dám nói, Lư Thực một mình kháng nghị không đồng ý. Đổng Trác giận dữ bãi hội, muốn giết ông. Khi ấy [[Sái Ung]] được Trác kính trọng, trước đây Ung bị đày đi Sóc Phương, chỉ có Lư Thực một mình dâng thư cầu xin cho. Đến nay Ung hết sức cầu xin cho Thực, lại có Nghị lang Bành Bá can Trác rằng:
Thực lấy cớ già bệnh xin về, sợ không tránh được vạ, bèn theo Hoàn Viên đạo bỏ trốn. Trác quả nhiên sai người đuổi theo, đến sông Hoài, không bắt kịp.
:''"Lư thượng thư là đại nho trong nước, được mọi người ngưỡng mộ. Nay sát hại ông ấy, thiên hạ sẽ chấn động sợ hãi."''
 
Đổng Trác bèn thôi, nhưng miễn quan của ông.
 
Thực lấy cớ già bệnh xin về, sợ không tránh được vạ, bèn theo Hoàn Viên đạo bỏ trốn. Đổng Trác quả nhiên sai người đuổi theo, đến sông Hoài, không bắt kịp.
 
==Cái chết==
61.890

lần sửa đổi