Khác biệt giữa các bản “Lư Thực”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lư Thực''' ([[chữ Hán]]: 卢植, ? – 193), [[tên tự]] là '''Tử Cán''', người huyện Trác, quận Trác <ref>Nay là [[Trác Châu]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]</ref> (thuộc U châu), nhà chánhchính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, học giả Kinh học cuối [[đời Đông Hán]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==ThiếuThời thờitrẻ==
Thực mình dài 8 thước 2 tấc, tiếng vang như chuông; tính cương nghị, có phẩm giá cao quý, ôm ấp chí lớn giúp đời, có thể uống đến 1 thạch rượu <ref>1 thạch = 120 cân</ref>.
 
Năm Trung Bình đầu tiên (184), [[khởi nghĩa Khăn Vàng]] nổ ra, tứ phủ đề cử Lư Thực, ông được phong làm Trung lang tướng, Trì tiết, lấy Hộ Ô Hoàn trung lang tướng Tông Viên làm phó, đem theo tướng sĩ Bắc quân ngũ hiệu<ref>Bắc quân ngũ hiệu là 5 doanh cấm binh đời Đông Hán, đứng đầu mỗi doanh là một viên Hiệu úy. Đời Tây Hán vốn có Bắc quân bát hiệu: '''Trung Lũy, Đồn Kỵ, Bộ Binh, Việt Kỵ, Trường Thủy, Hồ Kỵ, Xạ Thanh, Hổ Bôn'''; đời Đông Hán tinh giản quan chức, lược bỏ Trung Lũy, Hồ Kỵ nhập vào Trường Thủy, Hổ Bôn nhập vào Xạ Thanh, còn lại ngũ hiệu</ref>, phát động quân đội các quận cùng đánh dẹp nghĩa quân.
 
Lư Thực liên tiếp đánh bại thủ lĩnh nghĩa quân là [[Trương Giác]], chém giết hơn vạn người. Trương Giác chạy về giữ Quảng Tông, Thực đắp lũy đào hào, chế tạo vân thê, sắp sửa hạ thành. [[Hán Linh Đế]] sai Tiểu hoàng môn Tả Phong đến xem xét tình hình,. Lư Thực không chịu hối lộ, Phong về nói với đếvua Hán rằng: ''"Giặc ở Quảng Tông dễ phá thôi. Lư trung lang giữ lũy dừng quân, để đợi trời diệt."'' Vua Hán nổi giận, bắt ông bỏ xe tù triệu về, giảm 1 đẳng so với tử tội.
 
Đến khi Xa kỵ tướng quân [[Hoàng Phủ Tung]] dẹp xong nghĩa quân Khăn Vàng, ca ngợi phương lược hành quân của Lư Thực, đem hết công lao quy cho ông. Trong năm ấy ông được phục chức Thượng thư.
 
==Phản đối Đổng Trác==
Năm [[189]], [[Hán Linh Đế]] mất, con nhỏ là [[Hán Thiếu Đế]] lên nối ngôi. Đại tướng quân [[Hà Tiến]] làm phụ chính, tính kế giết hoạn quan, bèn triệu Tịnh Châu mục [[Đổng Trác]], để dọa [[thái hậu]]. Lư Thực biết Trác hung hãn khó chế ngự, ắt sanhsinh hậu hoạn, cố can ngăn việc ấy. Hà Tiến không theo. Khi Trác đến (Hà Tiến đã bị hoạn quan giết), quả nhiên hiếp đáp triều đình, đại hội bách quan ở triều đường, bàn việc phế Thiếu Đế lập [[Lưu Hiệp|Trần Lưu vương]].
 
Không ai dám nói, Lư Thực một mình kháng nghị không đồng ý. Đổng Trác giận dữ bãi hội, muốn giết ông. Khi ấy [[Sái Ung]] được Trác kính trọng, trước đây Ung bị đày đi Sóc Phương, chỉ có Lư Thực một mình dâng thư cầu xin cho. Đến nay Ung hết sức cầu xin cho Thực, lại có Nghị lang Bành Bá can Trác rằng:
==Trong Tam Quốc diễn nghĩa==
Trong [[tiểu thuyết]] [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]], Lư Thực xuất hiện tại hồi 1 khi đang tham gia đánh Khăn Vàng và bị gièm pha, bị bắt về triều, giữa đường gặp ba anh em người học trò cũ [[Lưu Bị]], [[Quan Vũ]], [[Trương Phi]]. Hình ảnh Lư Thực lột tả rõ bộ máy triều đình hôn ám của [[Hán Linh Đế]] tin dùng gian thần, hãm hại người hiền tài.
 
==Xem thêm==
* [[Khởi nghĩa Khăn Vàng]]
* [[Hà Tiến]]
 
==Tham khảo==
61.890

lần sửa đổi