Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Cước chú”

clean up, replaced: → (3), [[Thể loại:Trợ giúp → [[Thể loại:Trợ giúp Wikipedia using AWB
(clean up, replaced: → (3), [[Thể loại:Trợ giúp → [[Thể loại:Trợ giúp Wikipedia using AWB)
Giải thích thêm:
 
* <code>&lt;ref&gt;</code> hoặc <code>&lt;ref[ name=["''id''"|''id'']]&gt;</code> — dấu " chỉ cần viết khi ''id'' chứa khoảng trắng (<code>[\x09\x0a\x0d\x20]</code>) — xem phần "Nâng cao" bên dưới
* <code>&lt;references/&gt;</code> hoặc <code><nowiki>{{tham khảo}}</nowiki></code>
 
}}</nowiki>'''
 
Dĩ nhiên là phải kẹp đoạn mã này giữa đoạn mã '''<nowiki><ref></nowiki>''' (đoạn mã trên) '''<nowiki></ref></nowiki>'''
 
hoặc [[Bản mẫu:Chú thích web|chú thích web]] bảng hàng ngang đơn giản:
 
:*{{fnb|1}} Jemal A, Murray T, Ward E, Samuels A, Tiwari RC, Ghafoor A, Feuer EJ, Thun MJ. ''Cancer statistics, 2005.'' CA Cancer J Clin 2005;55:10-30. [http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/1/10 Fulltext]. PMID 15661684.
:*{{fnb|2}} [http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1015657.stm Cancer: Number one killer] (9 November, 2000). ''BBC News online''. Retrieved 2005-01-29.
 
==ISBN và RFC==
 
[[Thể loại:Bản mẫu chú thích nguồn gốc|*]]
[[Thể loại:Trợ giúp Wikipedia]]
[[Thể loại:Công cụ Wikipedia|{{TÊNTRANG}}]]
[[Thể loại:Làm thế nào Wikipedia]]