Khác biệt giữa các bản “Mô đun cắt”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n
 
== Các quá trình sóng ==
Trong môi trường chất rắn [[đồng nhất]] và [[đẳng hướng]] có hai loại [[sóng cơ học]] truyền qua được, là sóng dọc P (sóng áp suất) và sóng ngang S (shear wave). Tốc độ truyền của sóng ngang, <math>(v_s)</math> được xác định bởi modul ngang,
:<math>v_s = \sqrt{\frac {G} {\rho} }</math>
trong đó
:G là modul ngang,
:<math>\rho</math> là [[Khối lượng riêng|mật độ]].
 
== Modul ngang của kim loại ==