Khác biệt giữa các bản “Tháp Luân Đôn”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.)
|Region = [[Danh sách di sản thế giới tại châu Âu|Châu Âu]]
|Year = 1988
|Session = 12th12
|Link = http://whc.unesco.org/en/list/488
}}