Khác biệt giữa bản sửa đổi của “.sh”

n
chính tả, replaced: đang dạng → đa dạng
n (clean up, General fixes using AWB)
n (chính tả, replaced: đang dạng → đa dạng)
sponsor=Chính phủ [[Saint Helena]]|
intendeduse=Những trang có liên quan đến [[Saint Helena]]|
actualuse=Sử dụng đangđa dạng; một ít trang thực sự ở Saint Helena nhưng phần lớn ở nơi khác|
restrictions=Đăng ký cấp 2 phải có chứng nhận chuyên nghiệp hoặc học thuật (rõ ràng không thực sự bắt buộc); đăng ký cấp 3 phải là công dân Saint Helena|
structure=Đăng ký trực tiếp ở cấp 2 hoặc đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2|