Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Sân bay Eilat”

#{{OK}} '''[[Thành viên:NXL1997|NXL]]''' <small>([[Thảo luận Thành viên:NXL1997|thảo luận]])</small> 21:41, ngày 9 tháng 6 năm 2015 (UTC)
#{{OK}}. [[Thành viên:Đoàn Hữu Kiên|Đoàn Hữu Kiên]] ([[Thảo luận Thành viên:Đoàn Hữu Kiên|thảo luận]]) 06:06, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (UTC)
#{{OK}} Đây là một bài viết tốt.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 09:47, ngày 18 tháng 6 năm 2015 (UTC)
 
;Phản đối
#{{OK?}} Bài có [http://dispenser.homenet.org/~dispenser/cgi-bin/webchecklinks.py?page=vi:S%C3%A2n_bay_Eilat#view:0.1.1.1.1.1 một nguồn hỏng] không còn được lưu trữ nữa. Các nguồn iaa.gov.il đều được đổi hướng sang trang chủ Israel Airports Authority thay vì được chia thành các mục Lịch sử như trước đây. [[Thành viên:Damian Vo|Damian Vo]] ([[Thảo luận Thành viên:Damian Vo|thảo luận]]) 09:22, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (UTC)