Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Eruruu”

#Không gọi tên nhân vật bằng những danh hiệu truy tôn như các tổ tiên nhà Lê: chỉ khi sống dưới thời Lê họ mới được gọi như vậy để tôn vinh, còn tại wiki họ là nhân vật thường dân, không thể gán họ với các miếu hiệu, thụy hiệu vua chúa
#Gọi các vua chúa bằng tên ngắn gọn và phổ cập. Cách hành văn của bạn đang cố kéo lùi tư duy người đọc về thời nhà Lê và đọc sử bạn viết có cảm giác đang đọc sử do sử quan nhà Lê ghi. Văn phong này không phù hợp với wikipedia.
#Dùng từ thuần Việt hay Hán Việt thay vì lạm dụng từ thuần Hán.
 
Vì thế hãy biên tập lại.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 18:31, ngày 31 tháng 7 năm 2015 (UTC)
61.839

lần sửa đổi