Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

n (+iw)
 
== Các vua Cao Tổ ==
*[[Hán Cao Tổ]] (202TCN202 TCN - 195 TCN)
*[[Tùy Văn Đế|Tùy Cao Tổ]] (581 - 604)
*[[Đường Cao Tổ]] (618 - 626)
*[[Nam Hán Cao Tổ]] (917 - 942)
*[[Thạch Kính Đường|Hậu Tấn Cao Tổ]] (936 - 942)
 
==Xem thêm==