Khác biệt giữa các bản “Tổ Đinh”

không có tóm lược sửa đổi
| chức vị = Vua [[nhà Thương]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tại vị = [[1465 TCN]] -– [[1434 TCN]]
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ốc Giáp]]</font>
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Nam Canh]]</font>
| kiểu tên đầy đủ =
| tên đầy đủ =
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Dương Giáp]] <br> [[Bàn Canh]] <br> [[Tiểu Tân]] <br> [[Tiểu Ất]]
| cha = [[Tổ Tân]]