Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niên biểu quan hệ Đại Việt – Chăm Pa”

n (→‎Thời Đại Việt cường thịnh: chính tả, replaced: con rễ → con rể using AWB)
* Năm 1469, Chiêm Thành vượt biển cướp phá, quấy nhiễu châu Hóa.
* Năm 1470, tháng 8, vua Chiêm Thành là Bàn La Trà Toàn đích thân đem hơn 10 vạn quân thuỷ bộ cùng voi ngựa đánh úp châu Hoá. Tướng trấn giữ biên thuỳ ở châu Hoá là Phạm Văn Hiển không chống cự lại, phải chạy thư cấp báo về kinh. Tháng 11, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu thân hành đi đánh Chiêm Thành. Đầu tháng 12, đại giá xuất phát từ Thiết Sơn (nay thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), đến giữa tháng thủy quân vào đến đất Chiêm Thành, vua cho dừng lại tập luyện.
* Đầu năm 1471, vua Chiêm Thành là Trà Toàn sai em là Thi Nại và 6 viên đại thần đem 5.000 quân và voi, đến quan sát trung quân nơi vua Đại Việt đóng quân. Vua Lê Thánh Tôn tự mình dẫn hơn 1.000 chiếc thuyền, hơn 70 vạn tinh binh ra tấn công, quân Chiêm tan vỡ, giày xéo lẫn nhau chạy về thành [[Chà Bàn]]. Đến ngày mồng 1 tháng 3 thì quân Việt hạ được thành Chà Bàn, bắt sống hơn 3 vạn người, chém hơn 4 vạn thủ cấp, bắt vua Chiêm là Trà Toàn đem về nước, thành [[Chà Bàn]] bị phá hủy hoàn toàn
 
==Dưới thời Trịnh-Nguyễn==
12.554

lần sửa đổi