Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về/doc”

không có tóm lược sửa đổi
n
<!-- Để bổ sung liên kết liên wiki, hãy ghé vào Wikidata. -->
=== Cách sử dụng ===
*{{Tlx|Về|USE1USE}}
{{Về|USE1USE}}
*{{Tlx|Về|USE1USE|USE2USE1}}
{{About|USE1USE|USE2USE1}}
*{{Tlx|Về|USE1USE|USE2USE1|PAGE2PAGE1}}
{{About|USE1USE|USE2USE1|PAGE2PAGE1}}
*{{Tlx|Về|USE1USE|<nowiki />|PAGE2PAGE1}}
{{About|USE1USE||PAGE2PAGE1}}
 
=== Dữ liệu bản mẫu ===