Khác biệt giữa các bản “Micrôgam”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:14.3524351
n (General Fixes)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:14.3524351)
|url=http://www.ismp.org/tools/errorproneabbreviations.pdf
|title=ISMP's List of Error-Prone Abbreviations, Symbols, and Dose Designations
|accessdate = ngày 2 tháng 11 năm 2011 |publisher=ISMP}}</ref><ref>{{chú thích web
|accessdate=2011-11-02
|publisher=ISMP}}</ref><ref>{{chú thích web
|url=http://www.ismp.org/Tools/abbreviations/default.asp
|title=ISMP and FDA Campaign to Eliminate Use of Error-Prone Abbreviations
|accessdate =2013-12- ngày 27 tháng 12 năm 2013 |publisher=ISMP}}</ref>
|publisher=ISMP}}</ref>
 
Tuy nhiên, chữ viết tắt mcg lại là ký hiệu của đơn vị đo lường lỗi thời [[CGS]] là millicentigram, tức là bằng 10 microgram.
==Chú thích==
{{tham khảo}}
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Đơn vị dẫn xuất trong SI]]