Khác biệt giữa các bản “Chattanooga, Tennessee”

n
AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:32
(Tập tin Chattanooga_TN_City_Seal.svg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi JuTa vì lý do: No license since 17 July 2015.)
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:32)
|longd = 85 |longm = 16 |longs = 2 |longEW = W
|population_as_of = 2010
|population_footnotes =<ref>{{chú thích web| title=U.S. Census Bureau Delivers Tennessee's 2010 Census Population Totals, Including First Look at Race and Hispanic Origin Data for Legislative Redistricting| publisher=U.S. Census Bureau| accessdate =2011-05- ngày 10 tháng 5 năm 2011 | url=http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn93.html}}</ref>
|population_total = 167,674
|population_metro = 518,441
|utc_offset_DST = -4
|latitude = 35°4' N
|longitude = 85°15' W<ref name="chat info">{{chú thích web| title=About Chattanooga, Tennessee| accessdate =2011-05- ngày 10 tháng 5 năm 2011 | url=http://www.chattanooga-tennessee.info}}</ref>
|website = [http://www.chattanooga.gov/ www.chattanooga.gov]
|postal_code_type =