Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:CheckUser”

 
Các thành viên có thể yêu cầu CheckUser đối với một tài khoản tại trang ''[[Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản]]''.
 
Người dùng là kiểm định viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang [[Wikipedia:Trang thành viên|trang thành viên]] của mình:
{{usbktop}}
{{usbk|Thành viên Wikipedia/Kiểm định viên}}
{{usbkbottom}}
 
==Quy định==