Khác biệt giữa các bản “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”

n
Trần Thế Vinh đã đổi Dòng Anh Em Thuyết Giáo thành Dòng Anh Em Giảng Thuyết qua đổi hướng: theo cách gọi chính thức của tỉnh dòng Việt Nam
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:19.4089407)
n (Trần Thế Vinh đã đổi Dòng Anh Em Thuyết Giáo thành Dòng Anh Em Giảng Thuyết qua đổi hướng: theo cách gọi chính thức của tỉnh dòng Việt Nam)