Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
n
 
Nếu bạn muốn thì có thể sửa thành Tóc Kinh Thánh cho chính xác ý nghĩa.
 
Tiếng Nhật Bản キッパー , dùng google translate là ướp muối https://translate.google.com/#auto/vi/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC_(%E6%B0%91%E6%97%8F%E8%A1%A3%E8%A3%85)
 
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/5/Q1/
501

lần sửa đổi