Khác biệt giữa các bản “Hệ thống Westminster”

không có tóm lược sửa đổi
[[Image:houses.of.parliament.overall.arp.jpg|thumb|right|200px|[[Cung điện Westminster| Nghị viện Anh]], thường được biết đến với tên Cung điện Westminster ở, London.]]
'''Hệ thống Westminster''' là hệ thống nhà nước dân chủ nghị viện theo mô hình chính trị của [[Vương quốc Anh]]. Thuật ngữ này xuất phát từ [[Cung điện Westminster]] , nơi đặt [[Nghị viện Anh]]
 
Hệ thống là một chuỗi qui trình hoạt động của [[cơ quan lập pháp]]. Nó được dùng trong các cơ quan lập pháp cấp quốc gia và ở cấp địa thấp hơn ở các các quốc gia thuộc [[Khối thịnh vượng chung]] hiện nay và trước đây. Đầu tiên, nó được áp dụng cho các tỉnh bang [[Canada]] năm 1848 và sáu vùng thuộc địa ở [[Úc]] trong những năm 1855 đến 1890.