Khác biệt giữa các bản “ScienceDirect”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:10.0705760
n
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:10.0705760)
{{Infobox bibliographic database
| title = ScienceDirect logo
| image = [[FileTập tin:ScienceDirect logo.svg|250px|ScienceDirect logo]]
| caption =
| producer = [[Elsevier]]
| titles =
}}
'''ScienceDirect''' là trang web do nhà xuất bản [[Elsevier]] điều hành đăng ký tại [[Anh]]-[[Hà Lan]], được lập ra tháng Ba năm 1997<ref>{{citechú thích web |url=http://partners.nytimes.com/library/cyber/euro/030497euro.html |title=Building the World's Largest Scientific Database |work=[[New York Times]] |date=ngày 4 Marchtháng 3 năm 1997 |accessdate=ngày 14 Marchtháng 3 năm 2014 |author=Giussani, Bruno}}</ref>. Đó là nền tảng để tiếp cận gần 2.500 tạp chí khoa học và hơn 26.000 sách điện tử<ref>{{citechú thích web |url= http://www.sciencedirect.com/| title= ScienceDirect |accessdate=ngày 5 Januarytháng 1 năm 2015 |}}</ref>. Các tạp chí được nhóm lại thành bốn phần chính:
* Khoa học Vật lý và Kỹ thuật,
* Khoa học sự sống,
* Khoa học sức khỏe,
* Khoa học xã hội và Nhân văn.
 
Phần lớn các bài báo tóm tắt được tự do truy cập, nhưng truy cập bản đầy đủ dạng Full text, PDF, HTML và ấn phẩm mới thì thường đòi hỏi một thuê bao hoặc trả tiền cho mỗi lần xem mua.