Khác biệt giữa các bản “613 điều răn”

n (Greenknight dv đã đổi 613 Điều Răn thành 613 điều răn)
# Không tiếp xúc với người chết — {{bibleverse|Num.||6:7|HE}}
# Phải cạo đầu sau khi hoàn thành giai đoạn Nazarite — {{bibleverse|Num.||6:9|HE}}
# Ước tính giá trị của con người được xác định bởi Kinh Thánh Torah —{{bibleverse|Lev.||27:2|HE}}
# Ước tính giá trị của động vật hiến tế — {{bibleverse|Lev.||27:12-13|HE}}
# Ước tính giá trị của ngôi nhà thánh hiến — {{bibleverse|Lev.||27:14|HE}}
# Ước tính giá trị của đất đai hiến tặng — {{bibleverse|Lev.||27:16|HE}}
# Thực hiện pháp luật ngăn cấm sở hữu ( cherem ) — {{bibleverse|Lev.||27:28|HE}}
# Không bán cherem — {{bibleverse|Lev.||27:28|HE}}
# Không chuộc lại cherem — {{bibleverse|Lev.||27:28|HE}}
# Không trồng nhiều loại hạt giống khác bên cạnh nhau — {{bibleverse|Lev.||19:19|HE}}
# Không trồng các loại ngũ cốc hoặc rau trong một vườn nho — {{bibleverse|Deut.||22:9|HE}}
# Không lai giống động vật — {{bibleverse|Lev.||19:19|HE}}
 
==Tham khảo==
501

lần sửa đổi