Lion tiger leopard

Tham gia ngày 29 tháng 6 năm 2015
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:All Gizah Pyramids.jpg|100px]]|Yêu thích nghiên cứu văn hóa kiến trúc thế giới}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:DRMN_01.jpg|100px]]|Thích đọc truyện Doraemon}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Canja de galinha.jpg|90px100px]]|Yêu thích ẩm thực, đặc biệt món súp}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Misc_fruit.jpg|110px100px]]|Yêu thích trái cây tươi}}
{{col-end}}
 
1.570

lần sửa đổi