Khác biệt giữa các bản “Hà mã”

| status_ref = <ref name="Redlist">{{chú thích web |url=http://www.iucnredlist.org/details/10103/0|title=Hippopotamus amphibius|publisher=[[Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế|IUCN]]|accessdate=20 sep 2012}}</ref>
| trend = down
| image = Hippo pod edit.jpg
[[Tập tin:Hippo memphis.jpg|300px]]
| image_width = 250px
| image_caption = Hippopotamus, ''Hippopotamus amphibius''
| image_caption = Hà mã
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]