Khác biệt giữa các bản “Lê Do”

n
Sau khi tướng [[Nguyễn Hoằng Dụ]] chết, vua Quang Thiệu ([[Lê Chiêu Tông]]) chỉ còn dựa vào [[Mạc Đăng Dung]]. Thấy vua Quang Thiệu chạy ra hành dinh Bồ Đề, Trịnh Tuy mang quân tiến đánh nhưng bị thất bại, phải rút lui.
 
Tháng 7 năm 1519, nhân lúc trời mưa to, Mạc Đăng Dung thống lĩnh các quân thuỷ bộ vây vua Thiên Hiến ở Từ Liêm. Đăng Dung phá đê cho nước vỡ vào quân Lê Do. Lê Do và Nguyễn Sư chạy đến Ninh Sơn thì bị quân của vua ThốngQuang NguyênThiệu bắt được, giải mang về giết chết. Trịnh Tuy bỏ chạy và Thanh Hóa, các tướng Nguyễn Kính, Nguyễn Áng theo hàng Mạc Đăng Dung.
 
==Xem thêm==
61.544

lần sửa đổi