Khác biệt giữa các bản “Toàn quyền”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
Toàn quyền là một chức danh để chỉ một chính trị gia có thẩm quyền đứng đầu một nước thuộc địa hoặc vùng lãnh thổ. Toàn quyền cũng có thể là một chức sắc được hoàng đế/nữ hoàng của một đế chế/vương quốc cử làm nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền (Ví dụ Toàn quyền Canada là đại diện cho Nữ hoàng Elizabeth của Anh và đồng thời là nguyên thủ quốc gia của Canada)