Khác biệt giữa các bản “Thủ hiến”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:14.4278252
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:14.4278252)
{{unreferenced}}
'''Thủ hiến''' là một chức danh đứng đầu cơ quan hành pháp tại một địa phương. Chức danh này được dùng nhiều ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị Anh Quốc.
 
==Phân biệt với Thống đốc==
Thông thường ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của Anh Quốc (Canada, Úc, Ấn Độ...) thì [[Thống đốc]] là người đứng đầu 3 nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp, và là đại diện cho cả một địa phương nhưng chỉ mang tính nghĩ lễ. Còn Thủ hiến mới là người điều hành cơ quan hành pháp và là người nắm thực quyền tại địa phương đó.
 
Còn ở các quốc gia khác (Mỹ, Brasil, Nga, Trung Quốc...) thì chỉ có chức danh Thống đốc chứ không có Thủ hiến.
 
==Vai trò==
 
Tuy nhiên thời [[Quốc gia Việt Nam]] thì có chức danh Thủ hiến Bắc Phần, Trung Phần và Nam Phần. Về sau chức danh này bị bãi bỏ.
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Tước vị]]