Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:113.161.84.173”

 
Chào bạn, xin dừng việc lạm dụng bản mẫu cần chú thích. Bản mẫu này được dùng với các thông tin gây tranh cãi nhưng không có nguồn chứng minh, và trừ phi là thông tin cực kỳ gây tranh cãi, nó mới cần được đánh dấu một cách nổi bật bằng những đường gạch chân bao trọn đoạn văn như bạn đã làm. Nếu bạn muốn thử nghiệm, vui lòng dùng [[Trợ giúp:Chỗ thử]]. Thân ái. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 09:24, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Thế có bản mẫu nào khác để yêu cầu đoạn phải có nguồn ko ? --[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.84.173|113.161.84.173]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.84.173|thảo luận]]) 09:26, ngày 6 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh