Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuân Úc (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Tuân Úc (nhà Tấn)|Tuân Úc]] (荀勖), đại thần cuối thời [[Tào Ngụy]], đầu thời [[Tây Tấn]]
 
Hai nhân vật này có quan hệ họ hàng (tổ tiên chung là huyện lệnh Lan Lăng Tuân Thục 荀淑), tên húy tuy đồng âm Hán Việt nhưng mặt chữ khác nhau.
 
{{hndis}}
{{định hướng}}