Lion tiger leopard

Tham gia ngày 29 tháng 6 năm 2015
| 22 || align=center|'''[[Cáo tuyết Bắc Cực]]''' || align=center| Dịch hết || align=center|tạm hoàn chỉnh || align=center|Loài ăn thịt || align=center|
|-
| 23 || align=center|'''[[FossaLinh dương lam]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộhết || align=center|{{tick}}tạm hoàn chỉnh || align=center|Loàituyệt ănchủng thịt|| align=center|Chưa đề cử
|-
| 24 || align=center|'''[[Fossa]]''' || align=center| Dịch thuật toàn bộ || align=center|{{tick}} || align=center|Loài ăn thịt|| align=center|Chưa đề cử
|-
|}
1.570

lần sửa đổi