Khác biệt giữa các bản “AN-94”

không có tóm lược sửa đổi
(Xin hãy treo biển chất lượng kém và chờ 7 ngày)
{{Chất lượng kém|ngày=26
|tháng=03
|năm=2016
|lý do=Fact toàn bài đã lâu}}
{{otheruses4|một loại súng sturmgewehr của Nga|định nghĩa khác|Abakan (định hướng)}}
{{Infobox Weapon
Người dùng vô danh