Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạc Đĩnh Chi”

*Quốc Chấn (1988), Thần đồng xưa của nước ta. Nhà xuất bản Giáo dục, trang 128.
*[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqnvntn31n343tq83a3q3m3237nvn Ngọc tỉnh liên phú - bản chữ Hán]
*[http://www.vietnamgiapha.com/view/?mnu=5&id=1072&gid=4&BRSR=0 Mạc Đĩnh Chi - một tấm gương]
{{Trạng nguyên Việt Nam}}
 
238

lần sửa đổi