Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Eric Clapton”

==== Ý kiến ====
#{{YK}} Còn hai lỗi chú thích ở phần tham khảo kìa!
#:Sao chưa tạo bản mẫu của Derek and the Dominos? [[Thành viên:Mintu Martin|Mintu Martin]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 08:38, ngày 6 tháng 6 năm 2016 (UTC)
#::Tôi đã tạo bản mẫu về D&D. Bài đang được tôi cập nhật và thay thế link chết. [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 12:39, ngày 10 tháng 6 năm 2016 (UTC)