Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

(Đề mục mới: →‎Re: Debut album)
 
Hẳn là tôi thích dùng từ "đầu tay" hơn cả. Album đầu tay, đĩa đơn đầu tay,... [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 01:39, ngày 22 tháng 6 năm 2016 (UTC)
==Ciao Alphama==
Nghỉ tay cafe Alpha ơi.[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.220.14|113.161.220.14]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.220.14|thảo luận]]) 07:00, ngày 22 tháng 6 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh