Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động”

Theo tiếng Anh thì chỉ có nghĩa là ''nhà hoạt động'' không phân biệt là hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế hay môi trường. [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 06:12, ngày 19 tháng 7 năm 2016 (UTC)
:: Ok bạn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:16, ngày 19 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
==Mục 75, 76, 77==
Mục 75: Category:Trees of Indonesia, mục 76: Category:Trees of Malaysia, mục 77: Category:Trees of Malesia.
 
Tôi thấy nên dịch thành: "Cây từ Indonesia", "Cây từ Malaysia", "Cây từ Malesia" cho sát nghĩa vì các bài thuộc thể loại này đề cập đến những loài cây này xuất phát từ các khu vực trên.
 
Nếu chỉ dịch "Cây Indonesia" thì nghe có vẻ giống như cây có tên là Indonesia. Tương tự cho "Cây Malaysia", "Cây Malesia".
[[Thành viên:Tanvo0908|Tanvo0908]] ([[Thảo luận Thành viên:Tanvo0908|thảo luận]]) 09:29, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)
1.124

lần sửa đổi