Khác biệt giữa các bản “Lưu Trường”

n
 
Khi Lưu Trường bị ốm, Văn Đế sai sứ giả mang quà tới hỏi thăm. Ông từ chối không nhận và còn từ chối không tiếp sứ giả. Sau đó có lực lượng nổi loạn ở Lư Giang, quân Hoài Nam của Lưu Trường dẹp được loạn. Văn Đế sai sứ đến thăm hỏi và động viên, tặng ông 5000 súc gấm để thưởng cho quân sĩ. Nhưng Lưu Trường lại từ chối thẳng thừng và tuyên bố<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 350</ref>:
:''Ở đây không có ai nghèo!''
 
Ông trở về nước, tự mình áp dụng luật lệ riêng ở Hoài Nam, không tuân theo [[pháp luật]] của triều đình; tự ý gán tội cho người khác để trị tội, ngược lại thu dụng những người lưu vong, tù nhân bỏ trốn, cất nhắc làm quan Nội hầu hưởng lương 2000 thạch - điều này quá quyền hạn của vua chư hầu<ref>Chu Mục, Trần Thâm, sách đã dẫn, tr 349</ref>.
 
== Tự sát ==
61.666

lần sửa đổi